[Ossm-members] mirror статистика

Ivan Stojmirov stojmir at linux.net.mk
Tue Nov 4 13:04:23 UTC 2008


2008/11/4 Vladimir Stefanov <vladoboss at mt.net.mk>:
> За 6 дена од кога се ажурирани пакетите на
> http://mirror.on.net.mk/ubuntu iso фајловите се симнати 3057 пати :-)

Математиката ти е тебе опасна. :-)
Ако пресметаш како што треба, според симнати килобајти наместо според
број на хитови, тоа големото "машала" може слободно да го помножиме со
0.01. :-)


More information about the Ossm-members mailing list