[Ossm-members] снимање на сесија

Зоран Димовски zoki.dimovski at gmail.com
Thu Nov 13 19:28:11 UTC 2008


2008/11/9 Зоран Димовски <zoki.dimovski at gmail.com>:
> On Sun, Nov 9, 2008 at 2:39 PM, Новица Наков <novica at bagra.org> wrote:
>>
>> каде се наоѓа она „store session" во кде4?
>>
>
> Кај мене автоматски ми зачувува (не прашува).
> А не знам дали има.
>

Па по се изгледа дека сепак има :)
Поставувањата за сесија се наоѓаат во System Settings -> Advanced ->
Session Manager во делот On Login и таму има 3 опции:

Restore previous session (како основно)
Restore manually saved session
Start with an empty session

Пис аут.


More information about the Ossm-members mailing list