[Ossm-members] мозила гости во скопје - средина на април

Новица Наков novica at bagra.org
Mon Apr 6 15:08:36 UTC 2009


> Мало резиме на тоа што бараме од ЕТФ:

ставај на вики да не се изгубиме во тредов.

> @Новица: Ги знаеме ли со име и со презиме луѓето што ќе дојдат?

сони пирс sony piers
арзел јунзи Arzhel YOUNSI
и грег костенобл Grégoire COUSTENOBLE

-- 
Новица

http://wiki.lugola.net/Вечна_TO-DO_листа
http://wiki.lugola.net/Бонтон_за_ossm-members
http://wiki.lugola.net/Важни_настани_за_слободниот_софтвер_во_Република_Македонија
Важно: http://bugs.softver.org.mk/index.php?tasks=all&project=7 !


More information about the Ossm-members mailing list