[2s.mk-friends] Hacklab

Dalibor Nasevic dalibor.nasevic at gmail.com
Tue Aug 18 21:37:48 UTC 2009


> Крајна опција е DIY. Ако се соберат доволно заинтересирани страни и ако се 
> преземат обврски кои ќе се почитуваат, тогаш може да се надеваме дека ќе 
> собереме пари помеѓу нас за кирија и трошоци на некое место, а со време и за 
> други ресурси. Лично ми се допаѓа оваа опција, но проблем секако ќе биде 
> воспоставуање на доверба меѓу страните, контрола на парите и плаќањето и сл.
>   

DIY е очигледно најдобра опција. Дали некој има предлог или идеја за 
таков простор и цена отприлика?
Дали може да се добие поефтин простор доколку се користи фиксен број на 
часови дневно (2-3), 5 дена во неделата!?

Претпоставувам дека ако се соберат 5 групи со неколку активни членови не 
би било скапо.

Ако се плаќа еден месец однапред, не би требало да има проблем околу 
доверба, што не ја исклучува можноста некоја група некогаш да се откаже.

Можеби за целата идеја би требало да се направи некаква тест анкета 
(јавен модел) на која што секој би напишал име презиме, email, колку би 
можел да плаќа месечно и за колку месеци се обврзува (до негово наредно 
обврзување). Таа листа би била јавна, а обврзувањата на поединците би 
биле сконцентрирани околу некоја група на луѓе (python, java, ruby users 
кои предходно би требало да се пријават како заинтересирани за учество). 
Така, независно дали има помалку или повеќе корисници од некоја група, 
тие ќе си ги делат трошоците или можеби ќе се најде некои друго решение...

-- 
Dalibor Nasevic
http://dalibornasevic.com/
More information about the Ossm-members mailing list