[Ossm-members] Сподели Знаење 24.01

Ilin Tatabitovski itatabitovski at gmail.com
Mon Jan 26 13:51:59 UTC 2009


А да... енкодингот за pdf/cvs експорт фајловите треба да се сменив во
UTF-8 во lang/en.yml

general_csv_encoding: UTF-8
general_pdf_encoding: UTF-8


2009/1/26 Ilin Tatabitovski <itatabitovski at gmail.com>:
> Ја пробав уште еднаш целата постапка за инсталација, печирање и
> конфигурација и работи без проблеми
>
> 1. печот се симнува од тука http://www.redmine.org/attachments/1150/61.patch
> 2. од root на инсталацијата script/plugin install
> git://github.com/edwinmoss/rfpdf.git --force
> 3. patch -p0 < 61.patch - не поминува се
>
> целата дискусија е овде http://www.redmine.org/issues/show/61
>
> 3. се едитира ./app/views/issues/gantt.rfpdf
> 4 .се менува pdf.AliasNbPages во pdf.alias_nb_pages (линија 4)
> 5. рестарт на серверот и PDF експорт на кирилица работи
>
> diffstat 61.patch
> helpers/ifpdf_helper.rb |  9 +++++----
> views/issues/gantt.rfpdf |  3 +--
> views/issues/index.rfpdf |  3 +--
> views/issues/show.rfpdf |  2 +-
> 4 files changed, 8 insertions(+), 9 deletions(-)
>
> cat ./app/views/issues/gantt.rfpdf.rej
> ***************
> *** 1,7 ****
> <%
> pdf=IfpdfHelper::IFPDF.new(current_language)
> pdf.SetTitle("#{@project.name} - #{l(:label_gantt)}")
> - pdf.AliasNbPages
> pdf.footer_date = format_date(Date.today)
> pdf.AddPage("L")
> pdf.SetFontStyle('B',12)
> --- 1,7 ----
> <%
> pdf=IfpdfHelper::IFPDF.new(current_language)
> pdf.SetTitle("#{@project.name} - #{l(:label_gantt)}")
> + pdf.alias_nb_pages
> pdf.footer_date = format_date(Date.today)
> pdf.AddPage("L")
> pdf.SetFontStyle('B',12)
>
>
>
> 2009/1/26 Дамјан Георгиевски <penguinista at mail.net.mk>:
>> On Friday 23 January 2009 15:01:16 Ilin Tatabitovski wrote:
>>> Ако нема други идеи може разгледаме инсталација и функционалност на
>>> Redmine http://www.redmine.org.
>>
>> Ова помина прилично успешно, и можда да почнеме да го користиме redmine
>> наместо flyspray за bugs.softver.org.mk .. освен ако не користиме roundup или
>> така нешто.
>>
>> BTW, на Сподели Знаење го исхакиравме redmine да работи со кирилица кога
>> креира PDF рапорти. Илин може да го пушти diff-от на промените.
>>
>>
>> --
>> дамјан ( http://softver.org.mk/damjan/ )
>>
>> A: Because it reverses the logical flow of converstion.
>> Q: Why is top posting frowned upon?
>>
>> _______________________________________________
>> Ossm-members mailing list
>> Ossm-members at hedona.on.net.mk
>> http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>>
>


More information about the Ossm-members mailing list