[Ossm-members] Сподели Знаење 24.01

Jordanka Petrushevska jocika at gmail.com
Mon Jan 26 14:50:23 UTC 2009


прашање околу инсталацијата на redmine, треба да имаш инсталирано ruby пред
да го инсталираш redmine?


J.

On Mon, Jan 26, 2009 at 2:51 PM, Ilin Tatabitovski
<itatabitovski at gmail.com>wrote:

> А да... енкодингот за pdf/cvs експорт фајловите треба да се сменив во
> UTF-8 во lang/en.yml
>
> general_csv_encoding: UTF-8
> general_pdf_encoding: UTF-8
>
>
> 2009/1/26 Ilin Tatabitovski <itatabitovski at gmail.com>:
> > Ја пробав уште еднаш целата постапка за инсталација, печирање и
> > конфигурација и работи без проблеми
> >
> > 1. печот се симнува од тука
> http://www.redmine.org/attachments/1150/61.patch
> > 2. од root на инсталацијата script/plugin install
> > git://github.com/edwinmoss/rfpdf.git --force
> > 3. patch -p0 < 61.patch - не поминува се
> >
> > целата дискусија е овде http://www.redmine.org/issues/show/61
> >
> > 3. се едитира ./app/views/issues/gantt.rfpdf
> > 4 .се менува pdf.AliasNbPages во pdf.alias_nb_pages (линија 4)
> > 5. рестарт на серверот и PDF експорт на кирилица работи
> >
> > diffstat 61.patch
> > helpers/ifpdf_helper.rb |  9 +++++----
> > views/issues/gantt.rfpdf |  3 +--
> > views/issues/index.rfpdf |  3 +--
> > views/issues/show.rfpdf |  2 +-
> > 4 files changed, 8 insertions(+), 9 deletions(-)
> >
> > cat ./app/views/issues/gantt.rfpdf.rej
> > ***************
> > *** 1,7 ****
> > <%
> > pdf=IfpdfHelper::IFPDF.new(current_language)
> > pdf.SetTitle("#{@project.name} - #{l(:label_gantt)}")
> > - pdf.AliasNbPages
> > pdf.footer_date = format_date(Date.today)
> > pdf.AddPage("L")
> > pdf.SetFontStyle('B',12)
> > --- 1,7 ----
> > <%
> > pdf=IfpdfHelper::IFPDF.new(current_language)
> > pdf.SetTitle("#{@project.name} - #{l(:label_gantt)}")
> > + pdf.alias_nb_pages
> > pdf.footer_date = format_date(Date.today)
> > pdf.AddPage("L")
> > pdf.SetFontStyle('B',12)
> >
> >
> >
> > 2009/1/26 Дамјан Георгиевски <penguinista at mail.net.mk>:
> >> On Friday 23 January 2009 15:01:16 Ilin Tatabitovski wrote:
> >>> Ако нема други идеи може разгледаме инсталација и функционалност на
> >>> Redmine http://www.redmine.org.
> >>
> >> Ова помина прилично успешно, и можда да почнеме да го користиме redmine
> >> наместо flyspray за bugs.softver.org.mk .. освен ако не користиме
> roundup или
> >> така нешто.
> >>
> >> BTW, на Сподели Знаење го исхакиравме redmine да работи со кирилица кога
> >> креира PDF рапорти. Илин може да го пушти diff-от на промените.
> >>
> >>
> >> --
> >> дамјан ( http://softver.org.mk/damjan/ )
> >>
> >> A: Because it reverses the logical flow of converstion.
> >> Q: Why is top posting frowned upon?
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Ossm-members mailing list
> >> Ossm-members at hedona.on.net.mk
> >> http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
> >>
> >
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at hedona.on.net.mk
> http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20090126/72debd64/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list