[Ossm-members] 2 (PIC16F84) Таит PIC програмер (паралелен порт)

Дамјан Димитриоски damjandimitrioski at gmail.com
Mon Mar 30 13:50:59 UTC 2009


> Класика таит програматар :)
> Имам направено 2 модифицирани малку и се си работи како што треба
> директно од паралелната порта. Треба да внимаваш само да не го
> приклучуваш програматорот на компјутер додека е вклучен, значи
> прво ќе го исклучиш програматорот, ќе го поврзеш кабелот, па после
> ќе го вклучиш

Значи:
   * компјутерот ми е вклучен
   * ставам blank PIC
   * приклучувам паралелен кабел
   * го ставам надворешниот извор на ел. енергија во портата за ел.
    енергија на програматорот
   * отворам софтвер за PIC флешување/симнување
   * upload-ирам hex-и во PIC-от
   * вадам PIC
   * Вадам паралелен кабел
   * другото одмонтирам

> Ако додаваш опто-каплери треба да ставиш на секоја линија што е
> поврзана со паралелната
> порта. инаку оптокаплерите ти се 30-40+ денари парче.

Хм [средна 35 дeн]...
10 линии по 35 = 350 денари, една матична плоча, 50 евра (ако успеам да
најдам пак стар модел :D).

Поздрав,
Дамјан Димитриоски.
-- 
Use GNU/Linux change your life.
More information about the Ossm-members mailing list