[Ossm-members] 2 (PIC16F84) Таит PIC програмер (паралелен порт)

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Mon Mar 30 14:36:00 UTC 2009


2009/3/30 Дамјан <damjandimitrioski at gmail.com>:
>
>> Класика таит програматар :)
>> Имам направено 2 модифицирани малку и се си работи како што треба
>> директно од паралелната порта. Треба да внимаваш само да не го
>> приклучуваш програматорот на компјутер додека е вклучен, значи
>> прво ќе го исклучиш програматорот, ќе го поврзеш кабелот, па после
>> ќе го вклучиш
>
> Значи:
>      * компјутерот ми е вклучен
>      * ставам blank PIC
>      * приклучувам паралелен кабел
>      * го ставам надворешниот извор на ел. енергија во портата за ел.
>        енергија на програматорот
>      * отворам софтвер за PIC флешување/симнување
>      * upload-ирам hex-и во PIC-от

гасиш програматор ;)

>      * вадам PIC
>      * Вадам паралелен кабел
>      * другото одмонтирам
>

ПОЗДРАВ, Чомбе


More information about the Ossm-members mailing list