[2s.mk-friends] ???????????

Дамјан Георгиевски penguinista at mail.net.mk
Tue Nov 10 13:19:23 UTC 2009


> Е па сега или ќе одбираш табела по табела и рачно ќе им го менуваш тоа
>  латин во утф8 или, ако си на почеток, ќе ја избришеш таа база и ќе креираш
>  нова со нова инсталација, овојпат со вистинската колација.

за кое latin збориш??

тоа „latin1_swedish_ci“ од претходно е collation т.е. *сортирање*... тоа нема 
никаква врска со прашалниците.

правиот начин е да е направи:

   show create table име-на-табелата;

и да се види во дефиницијата за табелата како е креирана. Треба вака

mysql> show create table node \G
*************************** 1. row ***************************
       Table: node
Create Table: CREATE TABLE `node` (
  `nid` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
...
  KEY `translate` (`translate`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)


тоа на крај „DEFAULT CHARSET=utf8“ е важното


секако, во MySQL е можно и секоја текстуална колона да има посебен charset, но 
најчесто тоа не е подесено така од ниеден нормален софтвер.-- 
дамјан ( http://softver.org.mk/damjan/ )

Education is one of the "prices" of freedom that some are unwilling to pay. 


More information about the Ossm-members mailing list