[2s.mk-friends] KBD449 т.е македонски layout за тастатура

Damjan Dimitrioski damjandimitrioski at gmail.com
Tue Nov 17 11:55:31 UTC 2009


On Thu, 2009-11-12 at 21:33 +0100, Дамјан Георгиевски wrote:
> Овие со нозе ја програмирале оваа страница, комплетен fail само во IE ја
>  отвора еве линк до сликите.
> 
> http://wiki.lugola.net/Македонска_тастатура_според_Мајкрософт
А, пробав со еден сервис што прави screenshots (browsershots.org), ниту
во еден не излезе слика вклучувајќи и ie на win.

Се извинувам, цела недела ме мрзеше да отворам Evolution Email
client :D, и не прочитав мејл.

Што е со http://wiki.lugola.net/ не отвора воопшто ?
- Ми враќа 403.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20091117/a9cc58db/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list