[2s.mk-friends] 26th Chaos Communication Congress Berlin - bcc, December 27th to 30th 2009 пријавување

Ivan Stojmirov stojmir at linux.net.mk
Mon Oct 26 08:30:33 UTC 2009


2009/10/26 Igor Stamatovski <igor.stamatovski at gmail.com>:
> На формата сме се пријавиле само јас и Новица, планира да оди и некој
> друг или оваа година ќе
> го скокнеме 26c3?

Ако има кворум, најверојатно ќе дојдам и јас.


More information about the Ossm-members mailing list