[2s.mk-friends] KBD449 т.е македонски layout за тастатура

Damjan Dimitrioski damjandimitrioski at gmail.com
Wed Oct 28 13:45:36 UTC 2009


On Wed, 2009-10-28 at 09:32 +0100, Дамјан Георгиевски wrote:
> таа е истата која ја користиме во Xorg и би требало да е истата која се 
> користи и во windows*. 
> 
> * може некој да потврди за windows 7 ?
> 
> 
> Единствена разлика во X тастатурата е што наместо grave (` - знакот лево од 1)  
> е ставен dead_grave кој овозможува пишување на ѐ и ѝ (два пати dead_grave = `, 
> dead_grave + e = ѐ, dead_grave + и = ѝ) - тоа може и да се исклучи со 
> користење на nodeadkeys варијантата од layout-от.
> 
ej фала, не го знаев ова, јас дури и си залепив control + shift + U + кодот :D за ѐ и ѝ.

> гледам врз 4 и 5 има некои единечни наводници во svg-то од wikimedia, меѓутоа 
> тие не се црвени, ваљда се опционални со користење на AltGr а не дел од мк 
> laѕoуt-от?? Тоа го немам во Xorg layout-от за сега.
> 
> пс.
> линк до Microsoft layout-от кој го консултира овој Brian има ли?
http://www.microsoft.com/globaldev/keyboards/kbdmac.htm
за жал ниеден веб прелистувач не ми го отвораше линков.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20091028/5fc98713/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list