[2s.mk-friends] идеја за надградба на firefox-и на училишни компјутери

Дамјан Димитриоски damjandimitrioski at gmail.com
Mon Dec 20 07:05:36 UTC 2010


А ваква идеја како Archlinux што има Trusted users (TU) на AUR, таков
предлог да му се да даде на училиштата, значи деца т.е ученици што знаат да
работат на компјутер ѝ администрираат на компјутер да му биди дозволено да
чепкаат т.е инсталираат програми.

Пример ваква програма можи да се воведи како игра, тој што ќе докажи дека е
способен и верен од група на кандидати да го изберат, пример 1 преставник од
клас, а ако направи штета да го сменат одма.


Друга идеја можи да биди, да се направи одбор од ученици од секој клас и да
се гласа што да биди надградено, или надградбите да ги вршат ученици, но под
надѕор на стручни лица пример професори по информатика, и ова да му биде
како една практична задача по предметот информатика.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20101220/c52d01d2/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list