[2s.mk-friends] идеја за надградба на firefox-и на училишни компјутери

Aleksandar Josifoski josifoski at gmail.com
Mon Dec 20 21:04:16 UTC 2010


За проектот компјутер за секое дете, најпрвин треба да вработат
администратор.и за секоја смена по школо. Едно школо, 1-2 администратори да
може правилно да функционира. Сега е 1 администратор на 5 школи (околу 20
кабинети по школо, 100 кабинети вкупно по администратор, по 34 компјутери од
кабинет 3400 компјутери на 1 администратор и јасно нема да функционира
исправно)
А инсталацијата на софтвер оди преку задолжен човек од МИО, кој прави имиџ
со clonezilla, моменталните администратори го имаат тој имиџ,  па би требало
таму да се среди проблемот, а освежувањето на софтверот би требало да е во
некој временски период
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20101220/d58def81/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list