[2s.mk-friends] идеја за надградба на firefox-и на училишни компјутери

Божидар Проевски bobibobi at freemail.com.mk
Wed Dec 22 07:12:29 UTC 2010


On вторник 21. декември 2010 10:12:29 Stojan Dimitrovski wrote:
> Идејата е одлична, но нејзината изводливост е речиси невозможна поради
> начинот на кој што е поставен целиот систем. Софтверот е прастар,
> постојат милијарда забрани (дури се прашувам дали е тоа цензура) на
> основни сајтови, МИО прават некоја чудна финта што го заменуваат
> Google логото со нивното (барем она од дебилната кампања за читање
> книги), а прелистувачите не се користат за ништо повеќе од Facebook
> (HTTPS FTW) и нем YouTube (доколку не е забранет).
> 
> Можеби иницијативите за понов софтвер треба да се концентрираат на
> заменување на архаичното Едубунту со нова верзија,

ПРоблем е што NComputing е proprietary vendor и за конкретните терминали 
NComputing Xtenda X300 нема поддршка за понови верзии на Убунту.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=571636 (дискусијата е од 2007)
http://www.ncomputing.com/softwaredownload (нема драјвери за понов Убунту)

Поздрав Божидар


More information about the Ossm-members mailing list