[2s.mk-friends] идеја за надградба на firefox-и на училишни компјутери

Aleksandar Josifoski josifoski at gmail.com
Thu Dec 23 14:15:25 UTC 2010


За информатички програми во основно и средно пошто прашањето само се покрена
..

Java, C++, PHP

Ма каков Lazarus, python? не треба тоа

Информатичко општество па и со опенофис (и тоа се учи со 2 часа видео
тутори)?
Треба на школарците да им е ново непознато и интересно тоа што го учат и
секако пари да носи

Професор по Информатика
А.Ј.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20101223/d2a2e3d0/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list