[2s.mk-friends] идеја за надградба на firefox-и на училишни компјутери

Aleks aleks at slobodensoftver.org.mk
Thu Dec 23 15:22:08 UTC 2010


On 12/23/2010 02:15 PM, Aleksandar Josifoski wrote:
> За информатички програми во основно и средно пошто прашањето само се 
> покрена ..
>
> Java, C++, PHP
>
> Ма каков Lazarus, python? не треба тоа
>
> Информатичко општество па и со опенофис (и тоа се учи со 2 часа видео 
> тутори)?
> Треба на школарците да им е ново непознато и интересно тоа што го учат 
> и секако пари да носи
>
> Професор по Информатика
> А.Ј.
>
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members

Извините, но зошто зборувате за нешто тотално различно од почетокот на 
нишката ?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20101223/f3e960b4/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list