[2s.mk-friends] идеја за надградба на firefox-и на училишни компјутери

Sasho Andrijeski andrijeski at gmail.com
Fri Dec 24 23:54:15 UTC 2010


Целосно се согласувам! (не дека со другите точки не :)

P.S. http://xkcd.com/541/

2010/12/24 Damjan Georgievski <penguinista at mail.net.mk>

>
> Трето,
> идејата дека со цензура се постигнува било што, наместо со наобразба е
> ретардирана.
>
> --
> дамјан
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20101225/2a3c98c8/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list