[2s.mk-friends] Дизајн на постер за доаѓањето на RMS

Новица Наков novica at bagra.org
Fri May 21 09:27:26 UTC 2010


> Тогаш што значи авторско право? - Морално право е општ концепт кој може
> да се примени на сѐ.


еве од законот:


Член 15
Авторското право е единствено право и неразделно од авторското дело,
што содржи лично -правни овластувања (во натамошниот текст: морални
права), исклучиви имотноправни овластувања (во натамошниот текст:
материјални права) и други овластувања на авторот (во натамошниот
текст: други права).

-- 
Новица

http://wiki.lugola.net/Вечна_TO-DO_листа
http://wiki.lugola.net/Бонтон_за_ossm-members
http://wiki.lugola.net/Важни_настани_за_слободниот_софтвер_во_Република_Македонија
Важно: http://bugs.softver.org.mk/index.php?tasks=all&project=7 !


More information about the Ossm-members mailing list