[2s.mk-friends] Дизајн на постер за доаѓањето на RMS

Ilija Kocho ilijak at siva.com.mk
Fri May 21 09:48:04 UTC 2010


On 21.05.2010 11:27, Новица Наков wrote:
>   
>> Тогаш што значи авторско право? - Морално право е општ концепт кој може
>> да се примени на сѐ.
>>     
>
> еве од законот:
>
>
> Член 15
> Авторското право е единствено право и неразделно од авторското дело,
> што содржи лично -правни овластувања (во натамошниот текст: морални
> права), исклучиви имотноправни овластувања (во натамошниот текст:
> материјални права) и други овластувања на авторот (во натамошниот
> текст: други права).
>
>   
Ок. И јас научив нешто (tnx), според законот „морално право“ е
дефинирано како дел од „авторско право“. Сепак клучно е што /авторското
право е неразделно од авторското/ дело. Јас мислам дека не се узурпатори
авторите туку издавачите (ок, тие ќе речат „за добробит на авторите“).
Мислам дека, во суштина, повикот во флаерот е до авторите да си ги
задржат авторските права во целост, бидејќи современата технологија
(Мрежата) им дава можност за издавање без вклучување на издавачи, агенти
и сл. Затоа предложив насловот да биде „Издавачките ...“.

// Илија

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20100521/3f3f89e9/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list