[2s.mk-friends] НСНД Белград

Божидар Проевски bobibobi at freemail.com.mk
Thu May 27 10:01:49 UTC 2010


On четврток 27. мај 2010 09:26:37 Arangel Angov wrote:
> 2010/5/27 Божидар Проевски <bobibobi at freemail.com.mk>:
> > Кај мене се сега за сега 3+1 (не знам дали Уфо сигурно ќе доаѓа)... Ако
> > не се собереме барем четворица во кола кај мене, не е исплатливо да
> > доаѓам со кола...
> 
> Не идам јас.

Хм, ако е така, тогаш сме тројца...
Има други кандидати за Белград?

Поздрав Боби


More information about the Ossm-members mailing list