[2s.mk-friends] (no subject)

Filip Ciklevski fciklevski at live.fr
Mon Oct 11 13:11:24 UTC 2010


 Aleksandar D. Balalovski, Viktor Zuberot Stojanovski, ossm-members at lists.softver.org.mk, добар ден,
Се извинувам поради недостатокот на информации но вие добро го разбравте проблемот што ви го представив и вашата подршка се покажа успешна. 

Благодарам уште еднаш.
Со почит.
Филип Циклевски

> From: zuberot at gmail.com
> Date: Mon, 11 Oct 2010 09:12:00 +0200
> To: ossm-members at lists.softver.org.mk
> Subject: Re: [2s.mk-friends] (no subject)
> 
> 2010/10/11 Aleksandar D. Balalovski <abalalovski at gmail.com>:
> > 2010/10/11 Filip Ciklevski <fciklevski at live.fr>:
> >> Кога бев на facebook притиснав Ctrl+A и се смени ресолуцијата. Како се враќа
> >> ресолуцијата, како што беше претходно?
> >
> > Прашањето има недостиг на информации.
> > како и да е..
> >
> > - на Firefox?
> > Тоа е стандардна кратенка за селекција на цела содржина, сигурно тоа
> > не е причината за промена на резолуцијата. Најдобро ти е да Ctrl/+ за
> > зголемување или Ctrl/- за намалување на резолуцијата и да ја наместиш
> > како шо била претходно.
> >
> >
> 
> Ctrl + 0 за да ја нормализираш на default.
> 
> > http://blog.gemidjy.me || http://wiki.lugola.net
> > Member of Lugola, 2s.mk, FSF (no.6023),
> > GnuPG: 754AC43D,
> >
> > I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
> > http://www.fsf.org/jf?referrer=6023
> > _______________________________________________
> > Ossm-members mailing list
> > Ossm-members at lists.softver.org.mk
> > http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
> >
> 
> 
> 
> -- 
> Viktor Zuberot Stojanovski [zuberot at gmail.com]
> Mobile: +38977717111 | +38976755652
> My Blog: http://mobile.komunikacii.net | http://zuberot.info
> Facebook: http://facebook.com/zuberot
> Twitter: http://twitter.com/zuberot
> GTalk: stojanovski.viktor at gmail.com
> Skype: stojanovski.viktor
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20101011/f89c1a46/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list