[2s.mk-friends] Редовни состаноци

Божидар Проевски bobibobi at lavabit.com
Tue Aug 30 09:26:00 UTC 2011


On Monday 29 August 2011 15:17:12 Aleks wrote:
> On 08/06/2011 12:19 AM, Божидар Проевски wrote:
> > Ќе почнуваме ли со оваа активност?
> Закажано, 11.09.2011 - 18 часот во КИКА.

Нема да можам да присуствувам, ќе ми пишете минус.

Поздрав Божидар


More information about the Ossm-members mailing list