[2s.mk-friends] Wiki

Божидар Проевски bobibobi at lavabit.com
Thu Feb 3 09:46:56 UTC 2011


On вторник 1. февруари 2011 00:22:45 Arangel Angov wrote:
> Wiki-то оригинално хостирано на http://wiki.lugola.net e префрлено на
> најнова верзија на mediawiki и се наоѓа на http://wiki.spodeli.org.
> Сите содржини се мигрирани успешно. Доколку сакате да придонесувате на
> новото wiki ќе мора да си регистрирате корисник.

Ако не се пренесени сите корисници и нивните истории, баш и не се сите 
содржини успешно мигрирани. Кој ја правеше миграцијата?

Поздрав Божидар


More information about the Ossm-members mailing list