[2s.mk-friends] LED Cube

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Fri Jan 14 17:18:14 UTC 2011


2011/1/14 Aleks <aleks at slobodensoftver.org.mk>:
> Буџетот би се дефинирал тогаш когаш ќе најдеме цени за компонентите од каде
> што сакаме да ги земеме. Логиката може да се набави и од македонија,
> проблемот би останал за 512-те (+50) дифузирани лед диоди. Сѐ на се се
> надевам дека буџетот нема да надмаши 100 (и нешто) евра.

не се многу 100 евра?
зависи колкави ледици ќе се купат ( 3mm, 5mm, 10mm) ама не би требало
да е повеќе
од 5 денари по парче, баферите негде 2-30 денари парче, отпорниците 1-2 денар,
витропластот за плочката 2-300 денари, незнам само колку е микроконтролерот...

Идеја: Програмот за ардуиното/контролерот да се направи да може да
исчита некаква датотека
во која ќе бидат издефинирани формите кои ќе исцртуваат. Исто така да
се направи и програм
за PC, мултиплатформски (ГНУ/Линукс, Њиндоњс...) на кој графички со
кликање врз некаква коцка
8х8х8 би се дефинирале формите и би се генерирала претходно спомнатата
датотека. Датотеката
во себе ќе содржи конфигурација за секој фрејм посебно - 8 интеџери во
редица (еден ред еден фрејм)
кои ќе кажуваат во кој ред кои ледици ќе светат. Другата позезната
варијанта е да се импортираат
датотеки од некој програм за 3D :)

ПОЗДРАВ, Чомбе


More information about the Ossm-members mailing list