[2s.mk-friends] Едно лето

Mite Mitreski mitemitreski at gmail.com
Wed Jun 15 11:19:07 UTC 2011


2011/6/15 Damjan Georgievski <penguinista at mail.net.mk>

> > Во разговор со повеќе од учесниците, некако ми делуваат заплашено кон
> > занив-сеуште непознаните поими git, svn, version control етц. Дали би
> > можеле да напраиме уште една техничка работилница/презентации каде што
> > би им рекле на студентите/учесниците - донесе те лаптопи доколку имате и
> > ќе ви помогнеме/покажеме како да го инсталирате алатките :)
>
> може да се направи било што, иако мислам дека сега веќе е подобро ако
> тоа се прави во помали групи. Така да менторите може да си закажат
> неколку саати во Хаклаб да се сретнат со студентите, да им го подесат
> компјутерот, да им го покажат проектот и алатките итн.
>
>
> --
> дамјан
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>

Па да и јас се согласувам со Дамјан, бидејќи нема смисла сега сите да ги
влечкаме.
Најдобро така + на сите им требаат различни алатки  за нивните задачки...

Поздрав
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20110615/01c67c89/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list