[2s.mk-friends] НСНД Штип 2011

Dragan Gorgiev drgshum at gmail.com
Thu Mar 3 20:54:20 UTC 2011


2011/2/3 Aleks <aleks at slobodensoftver.org.mk>

> On 02/02/2011 07:19 PM, Dragan Gorgiev wrote:
>
>> Што се планира за активности во „НСНД“ и каков простор е потребен?
>>
>> Поздрав,
>> Драган Ѓоргиев
>> Национална Установа Библиотека „Гоце Делчев“-Штип
>>
>>
> Здраво, општо актиностите ќе бидат од полето на слободниот софтвер и
> слободната култура.
>
> Се планираат презентации околу слободен софтер македонија, ГНУ/Линукс,
> презентации околу македонскиот хаклаб КИКА, околу отворената-развојна
> платформа Arduino.
>
> Самиот настан ќе биде организиран во стилот на антиконференција и точните
> презентации и работилници ќе се состават на лице место и ќе бидат
> организирани во стилот „Сакам да кажам - сакам да слушам“.
>
> Доколку те интересира, би можел да ја погледнеш темата на оваа листа каде
> што се подготвуваше настанот лани.
>
>
> Околу просторијата, би ни требала просторија за 20-30тина луѓе како и
> инвертар (столчиња и клупи/маси) каде што би можеле да го одржиме настанот.
> Прожектор си носиме наш.
>
>
> --
> Aleksandar (Aleks) Lazarov
> - Student at the Faculty of Electronic Engineering and Information
> Technologies, section for Electronics, Radio Engineering and Signal
> Processing
> - Member of the Free Software Macedonia Organization
> - Ham Radio operator (Z32AL)
> - GNU/Linux user.
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>
Здраво,
можам да обезбедам просторија во библиотеката во просториите каде држиме
презентации и сл.
Ќе биде организирано како активност на невладино здружение (се надевам дека
нема да е проблем...) поради некои интерни прописи.
Значи има обезбедено просторија, маси, столчиња, интернет, неколку
компјутери, греење :-) , и сл.
За терминот ке мора да ми се каже по можност што поскоро може, за да може да
биде вклопено во термините за активности на библиотеката.
Многу поздрав,
Драган Ѓоргиев, Штип
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20110303/2d558030/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list