[2s.mk-friends] КИКА простор

Божидар Проевски bobibobi at lavabit.com
Mon Mar 7 14:13:06 UTC 2011


On понеделник 7. март 2011 14:53:25 Arangel Angov wrote:
> Денес бевме со Стама во Геоинститут и нивниот предлог е следниов:
> 
> Да ни пуштат продолжен кабел од доле од кај нив од просторијата што е
> веднаш под КИКА. Значи би требало да се избуши дупка со хилта (можам
> да најдам јас а има и Бидиков) и да се земе кабелот од доле. Струјата
> е индустриска не знаеме точно колку би требало да плаќаме по киловат,
> ако знае некој нека пише. Нивниот предлог е да го запишуваат саатот
> доле кај нив кога доаѓаат на сабајле и кога си одат попладне и секој
> месец да им плаќаме колку имаме истрошено. 

А предлогот да ставиме наш саат?

> Пошто само ние ќе трошиме
> струја попладне, навечер и во викенди ќе знаеме колку имаме истрошено.
> Ја мислам дека ако се сложиме да останеме дека тоа треба да биде
> привремено а паралелно да бркаме за нова просторија, дали сами дали со
> некои други организации, 
+1

Поздрав Божидар


More information about the Ossm-members mailing list