[2s.mk-friends] КИКА простор

Vladan Popovic vladanovic at gmail.com
Mon Mar 7 14:20:30 UTC 2011


>> Пошто само ние ќе трошиме
>> струја попладне, навечер и во викенди ќе знаеме колку имаме истрошено.
>> Ја мислам дека ако се сложиме да останеме дека тоа треба да биде
>> привремено а паралелно да бркаме за нова просторија, дали сами дали со
>> некои други организации,
> +1

+1


More information about the Ossm-members mailing list