[2s.mk-friends] Прашање

Davor davorcev at yahoo.com
Wed Mar 9 10:50:04 UTC 2011


Да  не знае случајно некој како функционира интернетот во автобусот во Скопје, која опрема ја користи и колку пари чини истата. Прочитав дека Неотел им ја отстапила опремата бесплатно, ама јас не знам што опрема е потребна, колку пари би чинела отприлика истата и како работи (на пр. ако има рутер во истиот како комуницира со предавателот, ако има, со помош на кој систем има постојан интернет)?
Поздрав 


      
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20110309/60d40a31/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list