[2s.mk-friends] КИКА: Селидба

Божидар Проевски bobibobi at lavabit.com
Thu Nov 10 21:44:41 UTC 2011


On Thursday 10 November 2011 22:12:02 Aleks wrote:
> Имаме направено мреки од сите простории, нахнадно ќе ги закачам штом
> најдам некој FLOSS софтвер за дизајнирање за соби :)

http://www.sweethome3d.com/

Поздрав


More information about the Ossm-members mailing list