[2s.mk-friends] НСНД Белград 21-22.04.2012

Vladan Popovic vladanovic at gmail.com
Sun Apr 8 01:31:48 UTC 2012


On 04/07/2012 07:56 PM, Tamara Atanasoska wrote:
> Јас ќе одам со кола, има место за 2ца, одиме за НСНД се враќаме после Шер.
+1

Може јас да одам со вас и/или да се враќам со вас, зошто и јас планирам 
да седам 2та викенда. Се враќаме во сабота ако не се лажам?

поздрав

-- 
Владан




More information about the Ossm-members mailing list