[2s.mk-friends] Бројка за GSoC

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Sun Apr 8 17:10:16 UTC 2012


On Sun, Apr 8, 2012 at 2:39 PM, Tamara Atanasoska
<tamara.atanasoska20 at gmail.com> wrote:
> знам за нив :)
> мислев на другите кои се приклучија на листава, кои ни беа на follow up часот.
> ама можно е и никој од нив да не се пријавил.
> значи 10 сме некаде, неможам  да импресионирам со бројки :))

10 луѓе се импресивна бројка!

Честитки за посветеноста на работата, и за апликацијата, на сите кои
се пријавиле
им посакувам да успеат да влезат на саканиот проект.

Во секоја случај можеби во овој момент до 23 април е најпаменто, сите
10 апликанти
да го презентираат проектот на кој се пријавиле и активностите кои што
ги поправиле,
нивната апликација и алатките и специфичниот начин на работа во секој
проект пооделно.

На тој начин ќе се даде фокус на проектите и учеството на членовите во
пошироката
заедница на слободен софтвер, отколку на тие 5000 долари и овие 3
месеци на GSoC.


-- 
Igor


More information about the Ossm-members mailing list