[2s.mk-friends] Куќен ред КИКА

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Wed Aug 22 13:23:46 UTC 2012


2012/8/22 Damjan Janevski <miopa at bagra.org>:
> Хаклабот е место И за работа, ама ако се усвои предлогот, постепено ќе се
> претвори во место САМО за работа, и ќе стане досадно и интересните луѓе
> поретко ќе доаѓаат и креативноста ќе исчезне итн.

Секако не се слагам со коментарот дека хаклабот е место САМО за
работа, но иста така не се слагам
и со забелешката дека алкохолот, или било кои други психтропни
супстанции ја поттикнуваат
моменталната креативност што таму владее. Напротив, во овој момент
очигледно креативноста
е во колизија со конзумацијата на алкохол (хипертрофирам) и неможноста за
самоконтрола под дејство на алкохол, а оттука и намалување на
креативниот потенцијал на останатите членови
кои моментално се наоѓале таму.

Има интересни и креативни луѓе кои доаѓаат во хаклаби и не козумираат
ниту алкохол, ниту дрога, ниту пушат или
јадат месо. Оттука и таа констатација дека таквите луѓе ќе заминеле и
кративноста ќе исчезне е неоснована.


-- 
Igor


More information about the Ossm-members mailing list