[2s.mk-friends] Куќен ред КИКА

Damjan Janevski miopa at bagra.org
Wed Aug 22 15:41:55 UTC 2012


2012/8/22 Igor Stamatovski <igor.stamatovski at gmail.com>

> Од друга страна пак што има разлика помеѓу
>
> Забрането внесување и конзумирање алкохол
> Забрането фрлање на отпадоци и правење ѓубре
>

Фрлањето ѓубре е проблем само по себе. Алкохолот, напротив, понекогаш може
да продонесе за попријатна и поопуштена атмосфера.

Општо, размислувањето дека со забранување на супстанции може да се решаваат
социјални проблеми толку многу пати се покажало како fail што сум изненаден
дека сеуште е актуелно.


> Тоа исто  така значи дека и пушење цигари на терасите е непожелно
> бидејќи после тоа остава
> ѓубре од пикавци кое никој не го фрла, и создава слика на неуредност и
> нехигиена. Карактеристики
> кои исто така се многу ценети од гик културата (види. Sheldon, The Big
> Bang Theory), и кои го поттикнуваат
> креативниот процес наместо да го потиснуваат.


Ако нешто треба да се забрани тоа е гледање ТВ серии.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20120822/2abd6d16/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list