[2s.mk-friends] Куќен ред КИКА

Damjan Janevski miopa at bagra.org
Wed Aug 22 18:03:23 UTC 2012


2012/8/22 Igor Stamatovski <igor.stamatovski at gmail.com>

> Па да, ама мисија на хаклабот не е да решава социјални проблеми, така
> што не знам
> зошто ја водиме оваа дискусија.
>

Ја водиме пошто за социјален проблем (проблематично однесување во заедница)
се предлага прохибиција како решение.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20120822/7bfdbe7d/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list