[2s.mk-friends] Куќен ред КИКА

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Wed Aug 22 18:32:11 UTC 2012


2012/8/22 Damjan Janevski <miopa at bagra.org>:
> 2012/8/22 Igor Stamatovski <igor.stamatovski at gmail.com>
>>
>> Па да, ама мисија на хаклабот не е да решава социјални проблеми, така
>> што не знам
>> зошто ја водиме оваа дискусија.
>
> Ја водиме пошто за социјален проблем (проблематично однесување во заедница)
> се предлага прохибиција како решение.

А кој е твојот предлог за решавање на проблемот? Ако не е прохибиција,
тогаш ти треба „полиција“.

Не е проблематично однесување во заедницата, туку проблематично
однесување предизвикано
од алкохол. Кога го нема алкохолот, го нема проблематичното
однесување, толку е едноставно.

А бидејќи немаме полиција која ќе ги гони оние кои проблематично се
однесуваат поради алкохолот
предлогот на Арангел е да го тргнеме алкохолот.

Освен ако не сакаш ти да ја преземеш одговорноста па наместо
прохибиција, да воведеш полиција
која ќе ги „полицира“ (не знам кој е македонскиот збор за глаголот
police) тие кои поради алкохол и сл
проблематично ќе се однесуваат.

Шо знам, мене ми е побитен хаклабот, луѓето во него, проектите,
конструктивната атмосфера, отколку
да може во него алкохол да се пие. Али еве ако аргументираш доволно
добро, можеби заедницата нема
да се сложи со предлогот на Арангел, што значи ќе треба друг предлог,
оти сеуште не сме го решиле
проблемот.

-- 
Igor


More information about the Ossm-members mailing list