[2s.mk-friends] Куќен ред КИКА

Damjan Janevski miopa at bagra.org
Wed Aug 22 19:57:01 UTC 2012


2012/8/22 Igor Stamatovski <igor.stamatovski at gmail.com>

> А кој е твојот предлог за решавање на проблемот? Ако не е прохибиција,
> тогаш ти треба „полиција“.
>

Не можам да предложам решение, ретко доаѓам во Хаклаб и не знам ни дека има
проблем (извинувањето на Њук е хинт, ама не сфатив баш). Ај да
продискутираме прво околу проблемот. Може ќе испадне дека сепарација на
мажи и жени во различни простории е најсоодветно решение :).

Не е проблематично однесување во заедницата, туку проблематично
> однесување предизвикано
> од алкохол. Кога го нема алкохолот, го нема проблематичното
> однесување, толку е едноставно.
>

Извини ама многу е глупо ваквото размислување, на ниво на општински
претседател на ДПМНЕ (не сакам да се вреѓаме, чисто сакам да отсликам колку
стварно мислам дека е глупо размислувањето :). Проблемот е во нивото на
свест, одговорност и интегритет кај личностите што ги предизвикуваат
проблемите, а не во алкохолот. Решението соодветно е во отстранување на
проблематичните луѓе, а не во отстранување на алкохолот (кој меѓу другото е
скоро универзално традиционално помошно средство при зближување и градење
заедници). Потешко е така, ама полесното решение не го решава суштински
проблемот, а најверојатно ќе има и негативни последици.

Полиција сме сите ние, еве може милиција да се викаме, и ако се утврди дека
нечиво однесување не е во склад со принципите на Хаклабот, ќе му се стави
на знаење на човекот дека веќе не е добредојден. Сеедно дали поради немиење
на чаши, непуштање вода после серење или поради инциденти предизвикани под
дејство на алкохол или дроги.

Нема да го дрвам веќе на темава, се распишував од страв дека со прифаќање
на предлогот Хаклабот ќе стане подосадно место.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20120822/996adf8c/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list