[2s.mk-friends] Четврток

Tamara Atanasoska tamara.atanasoska20 at gmail.com
Wed Feb 8 20:28:01 UTC 2012


+1 за податоците од буџетот. И Владан ќе дојдам, сигурно ама во 8ипол,
regular excersise schedule мора да се почитува:-)

On Wednesday, February 8, 2012, Vladan Popovic <vladanovic at gmail.com> wrote:
>>
>> мислам некој предложи да се доправи програмот за вадење корисни податоци
>> од буџетот на Р.М??? или?
>>
>
> Тамара за алгоритмите што ги учи да си продискутираме (рандом ова ако
> има време и ако дојде Тамара)
>
>> друга опција е да се направи македонска тастатура за
>> https://wiki.maliit.org/Main_Page
>>
>> трето?
>>
>>
>> --
>> дамјан
>> _______________________________________________
>> Ossm-members mailing list
>> Ossm-members at lists.softver.org.mk
>> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>
>
>
> --
> Владан
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20120208/8c7b7dec/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list