[2s.mk-friends] Четврток

Azder azhder at gmail.com
Wed Feb 8 23:30:14 UTC 2012


Ако се работи нешто OpenGL супер. Не мора ни да е спремано.

Поздрав do 2CMK :)


2012/2/8 Tamara Atanasoska <tamara.atanasoska20 at gmail.com>

>
> +1 за податоците од буџетот. И Владан ќе дојдам, сигурно ама во 8ипол,
> regular excersise schedule мора да се почитува:-)
>
>
> On Wednesday, February 8, 2012, Vladan Popovic <vladanovic at gmail.com>
> wrote:
> >>
> >> мислам некој предложи да се доправи програмот за вадење корисни податоци
> >> од буџетот на Р.М??? или?
> >>
> >
> > Тамара за алгоритмите што ги учи да си продискутираме (рандом ова ако
> > има време и ако дојде Тамара)
> >
> >> друга опција е да се направи македонска тастатура за
> >> https://wiki.maliit.org/Main_Page
> >>
> >> трето?
> >>
> >>
> >> --
> >> дамјан
> >> _______________________________________________
> >> Ossm-members mailing list
> >> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> >> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
> >
> >
> >
> > --
> > Владан
> > _______________________________________________
> > Ossm-members mailing list
> > Ossm-members at lists.softver.org.mk
> > http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
> >
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20120209/7832825b/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list