[2s.mk-friends] предлог за следните 2 програмски јазици: 3D коцка - софтвер

Damjan Georgievski penguinista at mail.net.mk
Sun Jan 15 16:42:13 UTC 2012


On вто, 10 јан 2012 21:03:42 CET, Damjan Georgievski wrote:
> Може овој и следниот четврток да направиме презентација на дизајнот на
> 3D коцката и како се прават програми, т.е. визуализации за неа.
>
> Втората сесија може да го прошириме постоечкиот софтвер со нови можности.
>
> Моменталниот софтвер е на https://github.com/gdamjan/arduino-led-cube
> Користиме Arduino Nano

followup за прашањата околу PORTC = и сл.

на пр. кодот:

  PORTC = 0;

од C preprocessor-от е преведен во:

  (*(volatile uint8_t *)((0x08) + 0x20)) = 0;

горново значи дереференцирање на адреса во варијабла од тип unsigned 8 
bit-ен број.
0x28 е адресата на регистарот за PORTC (за овој микроконтролер).
собирањето е небитно и постои само заради модуларноста на .h фајловите 
кои важат за огромен број avr микроконтролери.

Горното го добив со: `avr-cpp -mmcu=atmega328p x.c` кај што x.c беше:

#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>

void main(void) {
   PORTC = 0;
}


-- 
дамјанMore information about the Ossm-members mailing list