[2s.mk-friends] Android часови

Aleksandar D. Balalovski abalalovski at gmail.com
Wed Jan 18 08:27:15 UTC 2012


2012/1/18 Azder <azhder at gmail.com>:
> +1 за Подкаст, не за друго, секој ќе сака „во свое време“ да си ги гледа.
> Тешко прашање: кој ќе се нафати и стварно ќе го среди ова?

Тој шо го предлага со помош на тие шо се согласуваат ;)

-- 
http://blog.gemidjy.me || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, 2s.mk, FSF (no.6023),
GnuPG: 754AC43D,

I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
http://www.fsf.org/jf?referrer=6023


More information about the Ossm-members mailing list