[2s.mk-friends] Состанок за КИКА : 18.07.2012

Azder azhder at gmail.com
Sun Jul 22 01:26:41 UTC 2012


Од точка 2 малку ми е недефинирано што е заклучокот:

... ако на некој од членовите му треба клуч да се направи, со поседување на
клуч и со обврската да се биде член на хаклабот доаѓа привилегијата
дежурство.

1. што е дефиниција за „член на хаклаб“
2. обврската да се биде член потекнува од имањето клуч или од друго, па во
комбинација со клучот... ?
3. што значи привилегија дежурство? ако сакаме можеме да ја искористиме,
ама не мора?

Лично, она што ме интересира е дали е заменета бравата за да го фрлам
стариот клуч.

Се читаме (Se chitame).
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20120722/4abad1d6/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list