[2s.mk-friends] SpodeliWifi подобрувања и нова верзија

Bojan Ilievski drakuwa at gmail.com
Sun Jul 22 23:06:02 UTC 2012


2012/7/20 Gorjan Petrovski <mogi57 at gmail.com>:
> Колку што разбрав (може и да не разбрав) еден по еден ќе се симињаат
> записите за wifi мрежа, on demand...
> Ова не е паметно за конкретната примена, пошто многу луѓе кои немаат
> мобилен пристап до интернет нема да можат да ја користат. Најпаметно
> би било сите наеднаш да се симнат во моментот кога корисникот има
> интернет.
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members

Грешно си разбрал Горјан. Целата поента на СподелиВифи е да ти
овозможи пристап на интернет од некое вифи со јавно споделена лозинка,
за да не би требало да користиш мобилен интернет. За таа цел,
синхронизацијата се врши на целата база (кога корисникот ќе побара),
односно, на мобилниот уред се чува целата база од мрежите, а при
синхронизација, кога веќе еднаш ја имаш синхронизирано целата база, се
спуштаат само новите мрежи и се додаваат на локалната база.


More information about the Ossm-members mailing list