[2s.mk-friends] Коментари за работилницата за отворени податоци

Tamara Atanasoska tamara.atanasoska20 at gmail.com
Thu Mar 22 02:40:45 UTC 2012


Еве го и odt, ако мислите дека структурата не е ок да го средиме.
Треба да се прати најрано што може, денеска до 14 часот ќе го пратам,
затоа што сугестиите им се отворени уште само еден ден.


On Thu, Mar 22, 2012 at 3:18 AM, Igor Stamatovski
<igor.stamatovski at gmail.com> wrote:
> Другари,
>
> Овде се коментарите и забелешките за отворени податоци, овие беа изложени од
> страна на 2смк на истата работилница.
> Планираме да им ги доставиме на МИОА, денес до пладне на емаил, а исто така
> и писмено до архива.
>
> http://piratepad.net/opendata2cmk
>
> Тамара и јас ги средувавме, ама би ценеле и ваш придонес кон содржината.
>
> поздрав
>
> --
> Igor
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: open_data_initiative_suggestions.odt
Type: application/vnd.oasis.opendocument.text
Size: 17893 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20120322/26d07bb8/attachment.odt>


More information about the Ossm-members mailing list