[2s.mk-friends] Коментари за работилницата за отворени податоци

Tamara Atanasoska tamara.atanasoska20 at gmail.com
Thu Mar 22 12:00:13 UTC 2012


Треба да излезам, нема да можам покасно.
Затоа што не се пријавија никакви сугестии, праќам.

On Thu, Mar 22, 2012 at 12:29 PM, Tamara Atanasoska
<tamara.atanasoska20 at gmail.com> wrote:
> Некој друг со сугестии, измени? Ако не да го експортирам во pdf и да го пратам.
>
> On Thu, Mar 22, 2012 at 11:23 AM, Azder <azhder at gmail.com> wrote:
>> На PiratePad си е супер напишано, само поправив две три ситни грешки во
>> куцање. Што се однесува на крајната точка, нели нешто спомнаа од завод за
>> статистика дека користат систем, или база нешто, измислено на шведска за
>> подобро да биле искористени податоците. Кое беше името, ви текнува?
>>
>> Се читаме (Se chitame).
>>
>>
>>
>> 2012/3/22 Tamara Atanasoska <tamara.atanasoska20 at gmail.com>
>>>
>>> Еве го и odt, ако мислите дека структурата не е ок да го средиме.
>>> Треба да се прати најрано што може, денеска до 14 часот ќе го пратам,
>>> затоа што сугестиите им се отворени уште само еден ден.
>>>
>>>
>>> On Thu, Mar 22, 2012 at 3:18 AM, Igor Stamatovski
>>> <igor.stamatovski at gmail.com> wrote:
>>> > Другари,
>>> >
>>> > Овде се коментарите и забелешките за отворени податоци, овие беа
>>> > изложени од
>>> > страна на 2смк на истата работилница.
>>> > Планираме да им ги доставиме на МИОА, денес до пладне на емаил, а исто
>>> > така
>>> > и писмено до архива.
>>> >
>>> > http://piratepad.net/opendata2cmk
>>> >
>>> > Тамара и јас ги средувавме, ама би ценеле и ваш придонес кон содржината.
>>> >
>>> > поздрав
>>> >
>>> > --
>>> > Igor
>>> >
>>> > _______________________________________________
>>> > Ossm-members mailing list
>>> > Ossm-members at lists.softver.org.mk
>>> > http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>>> >
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Ossm-members mailing list
>>> Ossm-members at lists.softver.org.mk
>>> http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Ossm-members mailing list
>> Ossm-members at lists.softver.org.mk
>> http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>>


More information about the Ossm-members mailing list