[2s.mk-friends] S&T го изгубиле проектот за здравствени картички

Blagoj Petrushev b.petrushev at gmail.com
Fri Mar 23 15:10:27 UTC 2012


2012/3/22 Novica Nakov <novica at on.net.mk>:
> да, ова се интересни информации. дали овој софтвер го наложува државата
> или е нешто што нотарите сами си го прават за да си го користат?

Мислам дека станува збор за централизиран софтвер. Нешто како: секоја
ординација има клиент-програм што се закачува на централен сервер и
тука има ажурирање. Не сум сигурен.

Баже


More information about the Ossm-members mailing list