[2s.mk-friends] S&T го изгубиле проектот за здравствени картички

Azder azhder at gmail.com
Sat Mar 24 08:49:22 UTC 2012


јава групата на повеќе пати го има дискутирано тој софтвер за фзо пошто
како сираче се има прошетано низ голем број фирми и толку е big ball of mud
(лично сум видел) што многу од нив се откажале.

мислам дека ако xml е во текст дека не е human readable оти освен за
тривијално мали текстови човек се губи во него. но е machine parsable што
ја прави лесна работата на import/export.

од друга страна, тој новиот дел на замена дискета со усб е стариот добар
проблем со ширењето windows вируси. ако можи да се искористи како аргумент
некаде супер :)Се читаме (Se chitame).


2012/3/23 Blagoj Petrushev <b.petrushev at gmail.com>

> 2012/3/23 Jovan Kostovski <chombium at gmail.com>:
> > Пред 2-3 недели бев на лекар и "му се пикнав у монитор" на докторот
> > дури ме проверуваше. Ми укуца матичен број и доби еден куп податоци од
> > ФЗО за мене (дали иам платено придонеси за здравство, кај
> > работам....).
>
> Исто едно многу битно прашање - дали секој кој има лиценца за овој софтвер
> (i.e. секој доктор) може со едноставно внесување на матичен број да добие
> податоци за _секој_ човек или само за свој пациент?
>
> Ако е за _секој_ - што го спречува вработувачот кој има пријател доктор да
> прави профилирање на кандидати по здравствена состојба?
>
> Баже
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20120324/4e2d2021/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list