[2s.mk-friends] Натпревар

Boris Kuzmanov boriskuzmanov2 at gmail.com
Sun May 6 11:09:49 UTC 2012


2012/5/5 Tamara Atanasoska <tamara.atanasoska20 at gmail.com>

> Студенти на УКИМ, зошто веќе еднаш учествував на еден ваков натпревар
> и ми е интересно да си правам case studies сакам да се пријавам и на
> овој. Сака некој да ми биде партнер во тим да си работиме? Треба да се
> сме тројца :)
>  <http://www.ebec.best.org.mk/kategorii.html>
>

Имаме тим.
Ти се пријави или сите заедно ќе се пријавуваме? И до кога се пријавите,
пошто не можев да најдам?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20120506/1aaef62d/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list