[2s.mk-friends] Open(Art) со Ива Гал

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Wed Oct 24 10:53:36 UTC 2012


Проектот беше успешно поднесен во петокот 19 Октомври 2012.

Ќе закачам pdf со поднесената апликација, благодарност до сите кои
одвоија дел од своето
слободно време и помогнаа за подготовка на апликацијата.

Останува да видиме дали ќе го поминеме првиот филтер, и ќе продолжиме
понтаму во процесот
на селекција, но и разработка на проектот, буџетот и финална апликација.


--
Igor
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: open(art)-breathing-city.pdf
Type: application/pdf
Size: 57606 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20121024/8b42ff79/attachment.pdf>


More information about the Ossm-members mailing list